Συντακτικά Εργαστήρια

Μία από τις σημαντικότερες δράσεις της κλήρωσης στο διάστημα από τον Ιούνιο του 2013 μέχρι τον Μάιο του 2015, ήταν η συμμετοχή της σε μια κοινή προσπάθεια με τις τις ομάδες “Πρωτοβουλία για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή, Πολιτεία 2.0, Social Innovation Zone και “Εμείς οι πολίτες”, για να δημιουργηθεί από τους ίδιους τους πολίτες μία Συνταγματική πρόταση, χρησιμοποιώντας συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, εξελίσσοντας και βελτιώνοντας αντίστοιχες διαδικασίες που εφαρμόστηκαν στην Ισλανδία και το Βέλγιο.

Το μεγαλύτερο επίτευγμα εδώ ήταν ότι αν και στις ομάδες αυτές συμμετείχαν άνθρωποι και πρωτοβουλίες με δικές τους προτάσεις για το Σύνταγμα, (όπως είχαμε κι εμείς), βάλαμε όλοι τις δικές μας προτάσεις στην άκρη, και επικεντρωθήκαμε στην μεθοδολογία: Το ερώτημα ήταν, πώς θα μπορούσε πρακτικά να γίνει ένα Σύνταγμα από τους πολίτες; Πώς θα μπορούσε να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία όλη η ελληνική κοινωνία, ακόμα και εκείνο το κομμάτι της με το οποίο διαφωνούσαμε;

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας,καταλήξαμε σε μια πρωτότυπη μέθοδο που εμπεριείχε όλες τις γνώσεις μας από άλλα εγχειρήματα, μαζί με τις δικές μας βελτιώσεις, και την αποτυπώσαμε σε ένα κοστολογημένο και χρονοθετημένο σχέδιο, που συμπεριελάμβανε μεθόδους διαβούλευσης, ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες, «συνελεύσεις πολιτών» και δημοψηφίσματα. Στα πλαίσια αυτής της μεθοδολογίας, υλοποιήθηκε ένα μέρος της με μια σειρά από 7 «Συντακτικά Εργαστήρια», σε 4 πόλεις, με πάνω από 250 συμμετέχοντες συνολικά.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αυτών των συνελεύσεων μπορείτε να βρήτε σε μορφή pdf εδω.

Διαδιακασία

Πόλεις

 

Άνθρωποι

 

 

Ιδέες

Διάκριση Εξουσιών

 Δημοψηφίσματα

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Κλήρωση

Συμμετοχικότητα

Ανακλητότητα

Άρση Ασυλίας

Ψηφιακή Δημοκρατία

Εκλογικό Σύστημα

Σύνταγμα

… και πολλές άλλες

Υποστήριξέ μας

Επικοινώνησε μαζί μας για να συμβάλλεις και εσύ στην διάδοση της ιδέας.

επισκέψεις