Η ιδέα

Η προσπάθειά μας ονομάστηκε «κλήρωση» με κάθε ειλικρίνεια: ο βασικός στόχος της ήταν να θεσμοθετηθούν ομάδες τυχαία επιλεγμένων πολιτών σε διάφορα επίπεδα του πολιτικού συστήματος, έτσι ώστε η λειτουργία της πολιτείας να είναι διαρκώς συνδεδεμένη με την «γενική βούληση» της κοινωνίας. Είναι μια ιδέα παλιά, αλλά και σύγχρονη. Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή σε όλα τα πολιτειακά συστήματα της δύσης! Αλλά μόνο στην Δικαστική εξουσία.

Σήμερα, όποιο δικαστήριο έχει σώμα ενόρκων (δηλαδή τυχαία επιλεγμένων πολιτών), είναι ένα δικαστήριο που αποφασίζει η “γενική βούληση” έχοντας ακούσει τη γνώμη των ειδικών. Τυχαίοι πολίτες αποφασίζουν πάνω σε περίπλοκα νομικά θέματα, με την εξουσιοδότηση να επηρρεάσουν πολύ σοβαρά την ζωή των διαδίκων. Η ιδέα λοιπόν ήταν η εξής: Γιατί να επιτρέπουμε μόνο την σύνδεση της Δικαστικής εξουσίας με την κοινωνία, και να μην κάνουμε το ίδιο με την νομοθετική εξουσία?

Υποστήριξέ μας

Επικοινώνησε μαζί μας για να συμβάλλεις και εσύ στην διάδοση της ιδέας.

επισκέψεις